Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

LES LABORATOIRES SERVIER („SERVIER”), spółka zarejestrowana zgodnie z prawem francuskim pod numerem 085 480796 w RCS Nanterre, z siedzibą przy 50 rue Carnot – 92284 Suresnes – Francja, prowadzi niniejszą stronę internetową w celu udostępniania informacji o nadciśnieniu tętniczym.

W Polsce administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest również Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa. Servier Polska jest spółką z Grupy Servier i administruje stronami akcji www.bojatakmowie.pl w Polsce.

Szanujemy i cenimy sobie prywatność każdego, kto korzysta z tej witryny (dalej „Nasz Serwis”). Będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób tutaj opisany oraz zgodnie z naszymi obowiązkami i prawami Użytkownika wynikającymi z przepisów prawa. Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych odnosi się wyłącznie do korzystania z Naszego Serwisu.

1. Jakie dane gromadzimy?

Możemy zbierać od użytkowników Serwisu niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych:

  • Statystyki oglądalności Serwisu: Liczba użytkowników i sesji
  • Czas trwania sesji
  • Systemy operacyjne
  • Modele urządzeń
  • Dane geograficzne

Obowiązkowy charakter zbierania danych i konsekwencje nieprzekazania danych: zbieranie danych podczas przeglądania Serwisu (w szczególności pliki cookie) w celu pomiaru jego zasięgu i korzystania z usług online jest opcjonalne.

Należy pamiętać, że nie świadczymy usług bezpośrednio na rzecz dzieci i nie gromadzimy w sposób czynny ich danych osobowych.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”), „Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które mogą umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe?

Zgodnie z RODO musimy zawsze mieć słuszną podstawę do korzystania z Danych Osobowych. Może to być fakt, że dane te są niezbędne, ponieważ ich wykorzystanie leży w naszym uzasadnionym interesie gospodarczym, a także udzielenie przez Użytkownika wyraźnej zgody.

Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:

• Opracowywanie anonimowych statystyk dotyczących wizyt w Naszym Serwisie. Dane nie podlegają dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z opisanym powyżej celem.

3. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych i otrzymywania informacji na ich temat; a także do ich zmiany, sprostowania lub usunięcia; do ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu (z uzasadnionych przyczyn) wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail do inspektora ochrony danych („IOD”) firmy SERVIER na adres: protectiondesdonnees@servier.com.

W przypadku gdy Użytkownik chce złożyć skargę w związku z wykorzystywaniem przez nas jego Danych Osobowych, ma prawo złożyć ją do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych w swoim kraju.

4. Jak długo będą przechowywane moje Dane Osobowe?

Nie będziemy przechowywać Danych Osobowych umożliwiających identyfikację Użytkownika przez okres dłuższy niż jest to konieczne ze względu na przyczynę(-y) zebrania tych Danych Osobowych. Dane Osobowe Użytkownika będą zatem przechowywane przez sześć (6) miesięcy.

5. W jaki sposób zabezpieczamy Dane Osobowe Użytkownika ?

Wprowadziliśmy właściwe i uzasadnione ekonomicznie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie poufności zbieranych i przechowywanych przez nas Danych Osobowych Użytkownika oraz ich ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem lub udostępnieniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą lub uszkodzeniem, z uwzględnieniem najnowocześniejszych technologii i kosztu ich wdrożenia.

6. Czy moje Dane Osobowe są komuś udostępniane?

Nie będziemy udostępniać Danych Osobowych Użytkownika osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane. Są to podmioty zewnętrzne, które świadczą dla nas różnego rodzaju usługi (hosting, utrzymanie, statystyki itp.). Podpisaliśmy umowy z podmiotami przetwarzającymi dane. Oznacza to, że nie mogą one nic robić z Danymi Osobowymi Użytkownika bez naszego polecenia. Nie będą one udostępniać danych Użytkownika żadnej innej organizacji poza nami.

W pewnych okolicznościach jesteśmy prawnie zobowiązani do udzielania informacji, na przykład na mocy nakazu sądowego.

7. Prawo i jurysdykcja

Niniejsza Polityka podlega prawu francuskiemu. Sądy w Paryżu (Francja) posiadają wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów związanych z niniejszą Polityką.