Każdego roku blisko 10 milionów osób na świecie umiera z powodu nadciśnienia tętniczego, które wciąż pozostaje główną przyczyną zgonów.[1] Tym bardziej zachowanie ciągłości  zarówno kontroli ciśnienia krwi, jak również terapii nadciśnienia powinno być priorytetem, ponieważ niestosowanie się do zaleceń terapeutycznych zwiększa nawet o jedną trzecią ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca i udar.[2]  Tymczasem ponad jedna trzecia pacjentów z nadciśnieniem przerywa początkowe leczenie zaledwie po pół roku, a po roku takich osób jest już około połowa.[3]

Kampania #bojatakmowie organizowana jest na całym świecie od 2018 roku przez firmę Servier przy wsparciu Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ISH). Jej celem jest podniesienie świadomości pacjentów co do wagi regularnego przyjmowania przepisanych leków obniżających ciśnienie i nieprzerywania terapii na własną rękę oraz stosowania się do zaleceń lekarskich, a także regularnego mierzenia ciśnienia krwi.

W roku 2020 kampania realizowana była pod dedykowanym hashtagiem #bierzswojeleki.

[1] Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

[2] Bohm M. i in. Am Heart J. 2013;166:306-314.e7 

[3] Chowdhury R. i in. Eur Heart J. 2013;34(38):2940-2948